یکشنبه, 19 ارديبهشت 1395 ساعت 11:52

برای پیشرفت و پویایی باید کلان نگری کنیم

بخش هایی از سخنرانی در نشست شورای اداری نورآباد لرستان:

● اگر اقتصاد ما برآمده از تخصص، جوشیده از درون، معطوف به فعالیت های زیربنایی، متمرکز بر عمران و آبادانی و با رویکرد به اشتغال زایی و رفع بیکاری باشد، نیرومند و بنیه دار می گردد؛ در آن صورت است که ارتباط با خارج، به "ارزش افزودگی اقتصادی" منجر خواهد شد.

منتشرشده در اخبار

 

 امام علی (ع) در زمینه های گوناگون، الگوی انسان ها و جامع بشری است. هر چه جوامع بشری بیشتر به پیش می روند، نیاز و رجوع به سیره امام علی (ع) و الگو گرفتن از ایشان برای زمینه های نو و جدیدتر، ضرورت جدی تری به خود می گیرد.

منتشرشده در اخبار

 

(در نشستی در جمع طلاب و فضلای عرب زبان مقیم قم پیرامون الحاد در جوامع اسلامی)

* تعریف الحاد از نظر لغوی و اصطلاح

منتشرشده در اخبار
چهارشنبه, 25 فروردين 1395 ساعت 09:51

بخش اول مصاحبه با تقریب نیوز

■ محورهای سه گانه رهنمودهای مقام معظم رهبری در ارتباط دانشگاه مذاهب

دانشگاه مذاهب اسلامی اندکی پس از تاسیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و در ابتدا به عنوان یک موسسه تاسیس شد و در ادامه عنوان دانشگاه به خود گرفت.

منتشرشده در اخبار
دوشنبه, 23 فروردين 1395 ساعت 11:41

اصول حاکم بر تقریب مذاهب اسلامی

 

در فضای تقریب، به کلمۀ "مشترکات" فراوان پرداخته شد؛ ولی شاید مظلوم ترین واژه ای که در فضای تقریب وجود دارد، همین واژه است.

منتشرشده در اخبار

از "تفسیر موضوعی" دو تفسیر تا به حال ارائه شده است:

یکم. تفسیر موضوعی مبتنی بر تجمیع آیات.

دوم. تفسیر موضوعی مبتنی بر "شناخت نیاز" و "عرضه علمی نیاز" به قرآن.

توضیح این دو را پی می گیریم:

منتشرشده در اخبار
صفحه 8 از 8