پنج شنبه, 30 خرداد 1392 ساعت 04:30

جایگاه ها و مسئولیت ها

جایگاه ها و مسئولیت ها
 
استاد حوزه علمیه
ریاست مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی
ریاست دانشگاه مذاهب اسلامی
مدیر مسئول مجله دین و قانون
سردبير مجله الفقه المقارن
بازدید 7656 بار