رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به اینکه فلسفه نوروز تبسم زدن و تحول یافتن همزمان انسان و طبیعت است، گفت:  همانگونه که در ادعیه های ما آمده است، دعای نوروز دقیقا بین تحول در طبیعت و تحول در انسان و جهت دادن این دو به سمت خداوند متعال، ارتباط و تقارن ایجاد کرده  و این هماهنگی می تواند، بسیار تاثیرگذار باشد.

منتشرشده در اخبار

رییس دانشگاه مذاهب اسلامی تاکید کرد: جنگ در اسلام برای دفاع است و همین جنگ هم باید چهره اخلاقی داشته باشد و شاید هیچ دینی به اندازه اسلام نمی خواهد جنگ اخلاقی باشد و تا جایی که امکان دارد باید از کشتن پرهیز شود و اگر چاره ای نبود نباید زجر کش کرد.

منتشرشده در اخبار

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به اینکه سید جمال الدین اسدآبادی مبتکر و مبدع اصلی وحدت اسلامی در سطح بین المللی است، گفت: مرحوم سید جمال از جمله شخصیت های الگوی جهان اسلام در بحث وحدت اسلامی است که با گذشت زمان نه تنها الگو بودن وی کهنه نشده، که نگاه نافذ و عمیق ایشان هر روز تبلور بیشتری پیدا می کند.

منتشرشده در اخبار

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی در تبیین دیدگاه دین اسلام نسبت به انجام جراحی های زیبایی با هدف تغییرات در بدن، به دو معیار اسلام اشاره کرد و گفت: اسلام دو معیار را برای هرگونه تغییر ارائه می کند یکی اینکه این عملی که بر روی بدن صورت می گیرد باید یک کارکرد عقلایی داشته باشد، دوم اینکه هر نوع عمل بر روی چهره و بدن منتهی به آسیب به بدن نشود

منتشرشده در اخبار

رییس دانشگاه مذاهب اسلامی گفت: سرتاسر نگاه ایرانیان به نوروز زیبایی، شیوایی، دقت فلسفی و نگاه عمیق به زندگی است و نوروز همان توجه کاربردی به طبیعت است.

منتشرشده در اخبار

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر فقها بخشی از وقت خود را صرف شناخت روش ها و تنقیح کرده و روش شناسی رواج پیدا کند، جریان استنباط کار آمدتر خواهد شد.

منتشرشده در اخبار

رییس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اسلام آموزه های تعصب آمیز یا دعوت به تعصب و اختلاف ندارد گفت: جوامع اسلامی در پیوند با یکدیگر قرار دارند یعنی سنی و شیعه داخل کشور بی تاثر از سنی و شیعه خارج نیست پس باید کوشش کرد در فضای جهان اسلام یک وضعیت معتدل و مناسبات درست را فیما بین روابط دو طرف برقرار کرد.

منتشرشده در اخبار

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی از حاجیان خواست که رفتار کلان نگر حج را صرفا در برهه‌های زمانی حج به منصه ظهور نگذارند، بلکه این رفتار را برای سرزمین خود به ارمغان آورند و در رفتار خود ارائه دهند.

منتشرشده در اخبار
چهارشنبه, 07 اسفند 1392 ساعت 11:47

سلاح کشتار جمعی در ترازوی فقه شیعی

 فقه اسلامی بویژه فقه شیعه از ظرفیت‌ها، رویکردها و قابلیت‌های جهانی برخوردار است، اما از آن جا که تا به حال در فضاهای جهانی فرصت  قابل توجهی برای اظهار وجود نداشته، همواره بر این واقعیت‌ها و قابلیت‌ها غبار جهل نشسته است. 

منتشرشده در اخبار

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: به برکت فتوای مقام معظم رهبری در حرمت استفاده از سلاحهای هسته ای، مباحث شیعه شناسی در دانشگاه های جهان از مطالعات کلامی به سمت مطالعات فقهی روی آوردند  و این فتوا مطالعات شیعه شناسی را در جهان متحول کرد.

منتشرشده در اخبار
صفحه 1 از 11